Prima pagina
  Despre noi
  Sala Curs
  Servicii
  Legislatie
  Portofoliu
  Contact
  PROTEM SSM CONSULTING S.R.L.
SERVICII
   Cursuri in domeniul
  SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA
-Nivel de baza durata 40 ore
-Nivel mediu durata 80 de ore

                                    MAI MULT...
   Cursuri in domeniul
  RELATIILOR DE MUNCA
- durata 50 de ore
                                   MAI MULT...
ACREDITARI
  Cursurile vor fi finalizate cu atestare in domeniu si certificate recunoscute de catre MMSSF si MECT
CONTACT
  Scoala Generala nr. 135, Sos. Salaj, Sector 5, Bucuresti

Tel:   0744382101
Fax:   0214237323
Email:   office@protem.ro
                                     MAI MULT...


    Legislatia privind securitatea si sanatatea in munca:

  HOTARAREA Nr. 207 din 17 martie 2005 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale explozivilor de uz civil si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata.

  HOTARAREA nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

HOTARAREA nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot

HOTARAREA nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

HOTARAREA nr. 1007 din 2 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor

HOTARAREA nr. 1028 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate Ón munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

HOTARAREA nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

HOTARAREA nr. 1049 din 9 august 2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran

HOTARAREA nr. 1050 din 9 august 2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj

HOTARAREA nr. 1051 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, Ón special de afectiuni dorsolombare

HOTARAREA nr. 1058 din 9 august 2006 privind cerintele minime pentru Ómbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive

HOTARAREA nr. 1091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

HOTARAREA nr. 1092 din 16 august 2006 privind protectia lucratorilor Ómpotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici Ón munca

HOTARAREA nr. 1093 din 16 august 2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor Ómpotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca

HOTARAREA nr. 1135 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate Ón munca la bordul navelor de pescuit

HOTARAREA Nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea Ón munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

HOTARAREA Nr. 1218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate Ón munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor Ómpotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

HOTARAREA nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii Ón munca nr. 319/2006

LEGE Nr. 319 din 14 iulie 2006 Legea securitatii si sanatatii Ón munca
   
    Prima pagina | Despre | Sala Curs | Servicii | Legislatie | Parteneri | Contact
  Copyright © 2007 Toate drepturile rezervate firmei PROTERM SSM